Werkwijze

Aanmelding:
Aanmelden kan bij mij persoonlijk  via [email protected] of via 06-13120992.
U kunt zich ook aanmelden via de website van Eliagg. We plannen dan eerst een telefonische afspraak waarin we kort uw klachten in kaart brengen. Ook schat ik dan in of u bij mij op de juiste plek bent. Ik hanteer geen wachttijd tussen de intake en de behandeling.

Verwijzing huisarts:
Er is altijd een verwijsbrief nodig van uw huisarts. Daarop moeten de volgende zaken staan: 

  • de reden van verwijzing, 
  • het vermoeden van de DSM classificatie, 
  • dat u verwezen wordt naar de Gegeneraliseerde Basis GGZ (GB-GGZ),
  • naam, adres en de AGB codes en handtekening van uw huisarts,  
  • datum van verwijzing ligt (maximaal 9 maanden) voor de datum van het intakegesprek.


N.B. het is niet mogelijk de verwijzing via zorgdomein te versturen.